Michał Podsiadło

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Tychach

 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

 

Siedziba Kancelarii

ul. Paprocańska 41, 43-100 Tychy

NIP 9542566240 REGON 366075365

tel  (32) 493-02-58

 

 

Kancelaria czynna dla stron od poniedziałku do piątku
od godziny 9:00 do 14:00.

Komornik przyjmuje strony osobiście wyłącznie
w czwartki w godzinach 12:00 - 17:00.

 Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach Michała Podsiadło utworzona została w styczniu 2017 roku. Komornik prowadzi postępowania egzekucyjne we właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Tychach, czyli obejmującą:

- miasta Tychy, Lędziny i Bieruń oraz gminy
- Kobiór i Bojszowy.

Na chwilę obecną komornik jest uprawniony także do prowadzenia egzekucji poza w/w rewirem na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach, a to na zasadzie art. 10 § 1 ustawy o komornikach sądowych, za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i o opróżnienie pomieszczeń.
Komornik Sądowy jako organ egzekucji sądowej powołany jest w szczególności do wykonania treści orzeczeń sądowych. Oznacza to, że komornik nie rozstrzyga interesów stron, lecz jego zadanie polega na wykonaniu zapadłego w sprawie orzeczenia. Komornik ponadto dokonuje innych zadań określonych ustawą o komornikach sądowych.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Michał Podsiadło prowadząc  postępowanie egzekucyjne i wykonując inne obowiązki ustawowe, ma na względzie przede wszystkim słuszny interes gospodarza postępowania (tj. Wierzyciela), dokonuje czynności w postępowaniu z pełnym poszanowaniem praw wszystkich jego stron i uczestników, kierując się przy tym zasadami sprawnego i skutecznego postępowania.
 

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach Michała Podsiadło.